Proračun nekoliko nižji od prejšnjih let

0
376

V občini Slovenske Konjice je bil proračun za leto 2022 je bil soglasno potrjen, kar kaže na izjemno dobro sodelovanje župana in občinskega sveta. Vsi prisotni so se strinjali, da je za napredek v občini potrebna sinergija odločevalcev, ki si ne glede na različno politično pripadnost, za zadeve lokalnega pomena znajo prisluhniti in sprejeti odločitve, ki so dobre za občanke in občane občine Slovenske Konjice.

Konjiški občinski svetniki so sprejeli proračun težek kar 17 milijonov evrov. Med večjimi investicijami tega proračuna pa so nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije, nadaljnja obnova cerkve v Žički kartuziji, sanacija podružničnih osnovnih šol v Tepanju in Svetem Jerneju, obnova in modernizacija javnih poti, lokalnih in državnih cest. Precej sredstev bodo namenili tudi za izdelavo projektnih dokumentacij za objekte v lasti občine.

Na področju komunalne infrastrukture bo pomemben projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje. Zajema štiri sklope, med katerima sta prva dva že realizirana, preostala pa bosta tekom letošnjega leta.

Vodstvo občine je z zastavljenimi cilji za enkrat zadovoljno, poleg gradnje sekundarne kanalizacije bodo sanirali velik del dotrajanih cestnih povezav oz. pešpoti, za kar namenjajo 1,3 milijona evrov. Nekaj stroškov pa bo prineslo tudi načrtovanje dolgoročnejših oz. večjih projektov, katere peljejo bodisi v sodelovanju z  državo oz. pristojnimi ministrstvi, bodisi z evropskimi kohezijskimi skladi.

Občino Slovenske Konjice je pred kratkim obiskal tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je zagotovil, da je v državnem proračunu za naslednji dve leti dovolj denarja za realizacijo dveh strateško pomembnih investicij in sicer obvoznice proti Oplotnici in ceste skozi konjiško naselje Žiče.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here