Začenjajo se dela za gradnjo obvozne ceste proti Oplotnici

0
386

Na razpisu izbrani gradbeni izvajalec, podjetje Tegar iz Velike Pirešice pri Žalcu, bo predvidoma v naslednjih dneh začel s pripravami na gradnjo obvozne ceste od krožišča pri Hoferju v Slovenskih Konjicah proti Oplotnici. Gre za 600 metrov dolg odsek, s katerim se bodo vozniki na omenjeni trasi izognili vožnji skozi mesto.

Kot so izpostavili na direkciji za infrastrukturo, ki je investitor projekta, bodo dela ob gradnji ceste obsegala še ureditev obojestranskih površin za pešce in kolesarje, premike obstoječih in z obvoznico prekinjenih cest v skupni dolžini 500 metrov, rušitev enega od objektov ter prestavitev plinovoda in električnih vodov.

Ob tem bodo poskrbeli še za cestno razsvetljavo in protihrupne ukrepe ter krajinsko uredili območje ceste in pešpot na vzhodni strani obvoznice do mostu čez potok Bezinščica.

Kot so še pojasnili na direkciji, znaša pogodbena vrednost gradbenih del dobrih 2,55 milijona evrov, pri čemer bodo 1,93 milijona evrov prejeli od Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajalec naj bi v drugi polovici januarja začel s pripravo gradbiščne dokumentacije in organizacije gradbišča, pogodbeni rok za dokončanja del pa je enajst mesecev, tako da bo obvoznica predvidoma za promet pripravljena v začetku leta 2024.

Na direkcija za infrastrukturo pravijo, da vsak poseg na cestnem omrežju pomeni veliko prilagajanja lokalnega prebivalstva in ostalih udeležencev v prometu. Tudi pri omenjenem projektu so predvidene večje motnje in spremembe prometnega režima, predvsem v času izvedbe pešpoti na vzhodni strani obvoznice, zato vse uporabnike prosijo za strpnost in razumevanje, saj bo nova cesta zvišala raven prometne varnosti in pripomogla k mirnejši in manj stresni vožnji.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here