Nova karta potresne nevarnosti

0
332

Nova karta »Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal« je od 1. maja 2022 sestavni del zakonodaje o potresno odporni gradnji. V prehodnem obdobju (od 1. maja 2022 do 1. maja 2024) je veljavna tudi dosedanja uradna karta za potresno odporno projektiranje.

Nova karta projektnega pospeška tal (vir: gov.si)

V letu 2021 je Agencija za okolje skupaj z Geološkim zavodom Slovenije uspešno zaključila večletni projekt razvoja novega modela potresne nevarnosti Slovenije.

Potresno nevarnost smo izračunali s postopkom verjetnostnega ocenjevanja. Najpomembnejši rezultat je karta projektnega pospeška tal, ki je postala priloga Nacionalnega dodatka standarda za potresno odporno projektiranje Evrokod 8 (EC8).

Potresno nevarnost smo poleg karte projektnega pospeška predstavili tudi z drugimi informativnimi kartami, krivuljami ali spektri. Vsi izdelki so dostopni v spletnem pregledovalniku; poleg nove uradne karte projektnega pospeška tal so prikazane tudi informativne karte vršnega pospeška tal za različne povratne dobe, percentilne karte za povratno dobo 475 let, ter karte spektralnega pospeška za različne nihajne čase za povratno dobo 475 let . Dostopni so tudi spektri in krivulje potresne nevarnosti za večje kraje v Sloveniji.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here