Koliko vinogradov bomo izgubili letos?

0
430

Vinogradniki v Podravju so poročali o povečani populaciji ameriškega škržatka v svojih vinogradih in se zbali, da so njihove vinske trte okužene z zlato trsno rumenico (ZTR). Vzrokov za katastrofalno situacijo je lahko več. Od težav z odkupi grozdja v preteklosti in posledično pomanjkanja denarja za nabavo škropiv ter vse nižjih odkupnih cen grozdja do neučinkovitih škropiv in nedoslednosti pri škropljenju predvsem pri manjših vinogradnikih.

Bolezen so že lanskega avgusta prepoznali v Kicarju, kjer je uničila številne trse. V Ormožu so mestni vinograd zaradi zlate trsne rumenice bili primorani uničiti.

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele.

Pomembna je tudi preventiva pri samorodnicah oziroma brajdah. S tem bi doprinesli k zmanjšani populaciji tega vektorja.

Bolezen povzroča slabšo rast, manjši pridelek in odmiranje trsov. Okuženi trsi spomladi kasneje in neenakomerno odganjajo, sicer pa so bolezenski znaki najizrazitejši konec poletja in se stopnjujejo v zgodnje jesenskem času. Listi okuženih rastlin bledijo in se pri rdečih sorta predčasno obarvajo rdeče, medtem ko je pri belih sortah opaziti zlatorumeno obarvanje. Listi se zvijajo navznoter, so togi, hitreje dozorevajo in se ob mečkanju drobijo. Listi okuženih trt običajno odpadejo kasneje kot pri zdravih. Grozdi se po cvetenju močneje osipajo, razvite jagode pa venijo in se sušijo.

Preventivni ukrepi za preprečitev širjenja okužbe  z zlato trsno rumenico so spremljanje populacije ameriškega škržatka z lepljivimi rumenimi ploščami , pravočasno oziroma dovolj zgodnje zatiranje ameriškega škržatka s predpisanimi in dovoljenimi insekticidi, prepoznavanje okuženih trt z zlato trsno rumenico in odstranitev obolelih trt iz vinograda ter obveščanje sosedov, v katerih opazite simptome zlate trsne rumenice.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here