Denarja za vse investicije ne bo dovolj

0
188

Manjše občine so primorane zagotavljati osnovno cestno in komunalno infrastrukturo, a so pri tem velikokrat močno omejene s sredstvi, ki so jim na razpolago. Tudi v občini Videm morajo sanirati ceste, za katere so denar pridobili s pomočjo podjetja Eles.

A za večje posege v regionalno cestno infrastrukturo pa sodelujejo z direkcijo za ceste Republike Slovenije.

V Vidmu imajo številne izzive tudi s plazovi, katerih sanacija je zamudna in stroškovno draga, tako da presega proračunske zmožnosti videmske občine.

Tako so primorani sanirati zgolj manjše plazove, ki proračuna ne obremenjujejo v tolikšni meri.

Tik pred koncem mandata se je ekipa nekdanjega župana Branka Mariniča odločila za prodajo obsežnih zemljišč, ki so namenjena gradnji obrtne cone. Posel so spremljali očitki o podmizni in (pre)poceni prodaji zemljišč vnaprej izbranim kupcem.

Občina Videm je leta 2015 uredila Poslovno-logistično cono Videm, a kot poudarja Kolednik dodane vrednosti za lokalno gospodarstvo niso pridobili.

 

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here