V vrtcu v Ceršaku bo dovolj prostora za vse otroke

0
371

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec Ceršak so svetniki na zadnji seji Občinskega sveta Občine Šentilj sprejeli sklep, da bo Občina Šentilj v prihodnje dolgoročno reševala prostorsko stisko na način, da bo Ceršak dobil nov vrtec, kratkoročno pa na način, da bodo v prehodnem obdobju poiskali dodatne prostore za otroke.

Na Občini Šentilj so bili s to problematiko seznanjeni že v preteklem letu, ko so se na občino in na župana obrnili starši otrok iz Ceršaka. Na takratnem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo občina počakala do konca uradnega vpisa otrok v vrtec. Župan mag. Štefan Žvab se je nato sestal tako s starši kot z vodstvom Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj.

Na skupnem sestanku, ki je potekal v ponedeljek, 21. 3. 2022, v prostorih KS Ceršak, je bil dosežen dogovor, da bo v prihodnjem šolskem letu poskrbljeno za vse otroke, ki bodo želeli obiskovati vrtec v Ceršaku. Za ta namen se bo v prostorih podružnične šole v Ceršaku preuredil en oddelek, s tem pa se povečala kapaciteta možnih vpisov.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here