Rebalas povečal proračun za 2 milijona evrov

0
135

V občini Lovrenc na Pohorju so sprejeli rebalans proračuna za leto 2022, ki predvideva znatno povišanje proračuna na prihodkovni strani. Gre za posledico zamika številnih finančno obremenljivih investicij iz prejšnjega obdobja. V letošnjem letu se nadejajo celovite sanacije uničene osnovne infrasturkture, ki jo je povzročilo julijsko neurje. Poleg tega bo ena izmed ključnih naložb dozidava lovrenškega vrtca.

Občinski svetniki občine Lovrenc na Pohorju so proračun za leto 2022 sprejeli že v začetku lanskega leta. Ker pa se je nabralo veliko projektov, ki so bili zaradi takšnih in drugačnih razlogov, časovno prestavljeni, je bil potreben rebalans proračuna. Slednji predvideva za kar 2 milijona evrov več na odhodkovni strani.

Pridobivanje državnih sredstev je v Sloveniji pogojeno z določenimi administrativnimi obveznostmi za lokalne skupnosti. Vodstvo občine v Lovrencu zatrjuje, da je tem področju vse zadeve uredilo, čaka se le še na sklep resornega ministrstva. Gre namreč za zajeten finančni zalogaj, ki ga občina iz svojega proračuna nikakor ne more pokriti. Pridobivanje državnih sofinancerskih sredstev bo tako ključno pri sanaciji uničene infrastrukture.

Eden izmed strateško pomembnejših projektov bo tudi dozidava tamkajšnjega vrtca ob osnovni šoli. Prostorska stiska se je v zadnjih letih tako povečala, da dejansko že onemogoča normalno delovanje vzgojno izobraževalne dejavnosti. Nadejajo se, da bo to z izpeljavo naložbe tudi odpravljeno.

Župan Marko Rakovnik je z dosedanjim delom svoje ekipe v iztekajočem se mandatu zadovoljen. Občina Lovrenc na Pohorju je v v obdobju od leta 2018-2022 naredila velik preboj predvsem na področju investicij v osnovno infrastrukturo, ki je zaradi geološko-statičnih značilnostih kraja velikokrat otežen. Strategija projektnega ciklusa je postavljen torej že nekaj časa, edino vprašanje ali bo sedanja občinska garnitura nadaljevala svoje delo, ali ga bo predala kakšni drugi ekipi?

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here