spot_img

Policisti in inšpektorji nad kolesarje in motoriste v naravnem okolju.

V zadnjem tednu

- Oglas - spot_img

Inšpektorat RS za okolje in prostor bo v sodelovanju s Policijo do 31. avgusta 2022, na območju celotne države izvajal poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. Skupni nadzori inšpektorjev in policistov so namenjeni predvsem osveščanju, opozarjanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

Z večanjem števila obiskovalcev se povečuje pritisk na naravo

Vedno več ljudi svoj prosti čas preživlja v naravi, kar je dobrodošlo, vendar pa se s povečanim številom obiskovalcev povečuje tudi pritisk na naravo, vznemirja živali, poleg tega pa se povečujejo tudi konflikti med različnimi skupinami uporabnikov naravnega okolja. Tradicionalno je bilo naravno okolje prostor pohodnikov, zdaj pa ga uporablja tudi vedno več kolesarjev in voznikov vozil na motorni pogon. Predvsem zaradi konfliktov med uporabniki je področje vožnje v naravnem okolju odmevno v medijih, posamezniki pa se za zaščito svojih pravic obračajo tudi na različne inštitucije (na primer na Varuha človekovih pravic).

Vožnja z vozili na motorni pogon v naravnem okolju je prepovedana, še zlasti v zavarovanih območjih, kot so naravni rezervati, krajinski parki ipd.

28.b člen ZON določa, da je naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Je pa dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja. Za posameznika, ki krši navedene določbe, je zagrožena globa od 40 do 100 evrov.

Tudi vožnja s kolesi po planinskih poteh in v gozdu dovoljena le izjemoma, samo v določenih primerih ali ko je to posebej označeno!

ZON v 28.d členu dovoljuje vožnjo s kolesi v naravnem okolju po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen. Vožnja s kolesi je dovoljena tudi v območjih, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za šport in rekreacijo ter namenjena tudi vožnji s kolesi. Ta območja niso del naravnega okolja. Kot določa ZON, se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo s kolesi v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove. Za posameznika, ki krši navedene določbe, je zagrožena globa v višini 100 evrov.

3. odstavek 40. člena ZG določa, da sta ježa in vožnja s kolesom brez motorja dovoljeni na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, določenih v prostorskem delu območnega načrta, za kršitev pa je predpisana tudi prekrškovna sankcija. Nadzor določb Zakona o gozdovih je v pristojnosti gozdarskih inšpektorjev. V primeru ugotovljene vožnje s kolesom v gozdnem prostoru se glede na zakonsko podlago zadeva v reševanje odstopi Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Za prekrške po ZG je predpisana globa od 400 do 800 evrov.

Treba je upoštevati tudi 19. člen ZPlanP, ki izjemoma dovoljuje vožnjo z gorskimi kolesi po planinskih poteh, vendar le po posebej označenih, ki jih določi minister, pristojen za šport, na predlog skrbnika planinske poti. Nadzor teh določb izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, na gozdnih in kmetijskih površinah pa tudi inšpektorji, pristojni za gozdarstvo in kmetijstvo, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Globe za kršitelje po ZPlanP so od 100 do 1.200 evrov.

- Oglas - spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Ste na naši spletni strani opazili žaljiv komentar ali vsebino? Kontaktirajte nas!

Zadnje novice

Američani prepoznali potencial Pirana

Ameriška televizijska mreža CNN je med najlepša mesta v Evropi uvrstila tudi Piran. Pri tem je na svoji spletni...

VAŠ GLAS

Kje boste letos dopustovali?

Hitre novice

Več podobnih novic

- Oglas - spot_img