OPN v takšni obliki “ne pije vode”

0
253

Zaposleni na mariborski občini so, kot predstavniki stroke, sodelovali pri pripravi Občinskega prostorskega načrta MO Maribor skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem ZUM d.o.o. urbanizem,  planiranje, projektiranje. Vsak posameznik, strokovnjak na svojem področju, je prispeval svoje znanje,  izkušnje in čas, da je po več letih uspešno pripeljal OPN MO Maribor do javne razgrnitve. A, če povprašamo mnenje opozicije mestnega sveta, temu nikakor ni tako.

V sklopu javne razgrnitve so je bil OPN po mnenju vodstva mariborske občine dobro predstavljen, vendar odziv občanov govori ravno nasprotno.

Velik del opozicije mestnega sveta, civilnih iniciativ, strokovne javnosti, navsezadnje pa tudi navadnih meščanov mesta Maribor opozarja na izrazito odklonilen odnost mestne uprave. Najbolj jih moti t.i. »pogled z viška« na malega človeka, povrh vsega pa tudi kanaliziranje nizkih proračunskih sredstev primestju daje jasno vedeti, da so v očeh odločevalcev v popolnoma drugem planu.

OPN je na junijski seji mestni svet v prvem branju podprl, a takrat je bil še vedno v javni obravnavi. Ob razkritju visokega števila pripomb mestnih četrti in krajevnih skupnosti pa se zdi, da bo oktobrska seja, ko je na vrsti drugo branje OPN-ja, izredno burna.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here