Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

0
247

V občini Apače so v letošnjem rekordno visokem proračunu nekaj denarja namenili tudi projektu Obnovitve mokrotnih habitatov ob reki Muri. Naložba sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Celotna vrednost projekta znaša 4,5 milijona evrov in bo v višini 728 tisoč evrov sofinancirana z državnega proračuna, preostanek bo zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj.

Občinski svetniki občine Apače so že pred lani sprejeli proračun za letošnje leto, a je bil zaradi številnih novih idej nujno potreben rebalans proračuna. Ta predvideva rekordne prihodke in nekoliko nižje odhodke, kot v preteklih obdobjih.

Ena izmed naložb v prihodnost bo tudi Obnovitev mokrotnih habitatov ob reki Muri imenovan Natura Mura. Temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000 Mura in UNESCO Biosfernega območja Mura.

Na območju Natura 2000 Mura so habitati in večina kvalifikacijskih vrst v slabem ohranitvenem stanju, ki bi se brez ustreznega ukrepanja še slabšali, zato projekt naslavlja ključne grožnje doseganju varstvenih ciljev: spremenjene hidro-morfološke razmere, intenzifikacija in opuščanje kmetovanja, kar bi naj rešilo slabo stanje poplavnih in močvirnih gozdov na poplavnem območju reke Mure.

Skozi aktivnosti projekta bo z obnovo izboljšano stanje ekstenzivnih travišč, obnovljeni bodo rečni rokavi, na posameznih lokacijah bo obnovljena struga reke Mure, obnovljeni bosta dve mrtvici ter poplavni gozdovi.

Projektne aktivnosti bodo namenjene interpretaciji in s tem informiranju širše javnosti o pomenu naravnih rečnih procesov, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravne dediščine s pomočjo z interpretacijskih poligonov. Sicer pa je občina Apače že pred leti vzpostavila restavracijo Bicikl, ki deluje po vzoru šentiljskega broda na Muri, s to razliko da je občina Apače s sosednjo Avstrijo povezana z brvjo za kolesarje in pešce.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here