Občinski svetniki tokrat sklepčni

0
504

Včerajšnje redne seje občinskega sveta občine Ruše se je udeležilo 16 od 18 svetnikov. Med drugim so potrdili zaključni račun za leto 2021, potrdili rebalans proračuna za letošnje leto, vendar ob tem županjo Urško Repolusk obvezali, da pred podpisom pogodbe za nadgradnjo Zdravstvene postaje Ruše pridobi mnenje občinskega sveta. Spremembi občinskega statuta in poslovnika pa nista na glasovanju nista dobili zahtevane 2/3 večine. 

Za 22. redno sejo občinskega sveta občine Ruše sta se opravičila le 2 svetnika, tako da je bil občinski svet včeraj sklepčen. Največ razprave na seji je bilo pri točki 6., ki se je nanašala na rebalans letošnjega proračuna. Občina Ruše je namreč uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje in pridobila sofinancerska sredstva za investicijo v Zdravstveno postajo Ruše.

Rebalans proračuna so svetniki podprli s 7 glasovi za in 1 proti, hkrati pa sprejeli tudi sklep, v katerem občinski svet županjo zavezuje, da pred pričetkom podpisa pogodbe za izvedbo investicije poda na sejo občinskega sveta ponudbe pridobljene o končni vrednosti projekta in pridobi mnenje občinskega sveta občine Ruše. Svetniki so na včerajšnji seji obravnavali tudi spremembo statuta občine Ruše.

Za sprejem sklepa o spremembi statuta  ter poslovnika bi potrebovali 2/3 večino, ker je za spremembo glasovalo le 8 občinskih svetnikov, sprememba ni bila potrjena. So se pa svetniki strinjali, da bosta ti dve točki ob koncu mandata ponovno uvrščeni na dnevni red seje. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih svetniki na seji potrjevali, pa je bil tudi zaključni račun za leto 2021, zanj je glasovalo 7 svetnikov,  4 pa so bili proti.

Pri obravnavi odloka o programu opremljanja za OPPN na območju enot urejanja prostora, gre za območje kjer bo v prihodnje stal dom starostnikov Senecura pa so svetniki zahtevali, da se ta točka dnevnega reda obravnava po rednem in ne predlaganem hitrem postopku. Županja ob tem dodaja, da so želeli hiter postopek, ker menijo, da je novogradnja doma starostnikov razvojno zelo pomembna zadeva za Ruše.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here