Nujna ureditev državnih cest

0
451

V občini Središče ob Dravi so veliko proračunskega denarja namenili ureditvi cest, a pri tem pravega posluha s strani države nimajo. Težki kamioni, ki naj bi se preusmerili na avtocesto, a se zaradi izogibanja plačilu cestnin najbrž raje na druge mejne prehode … in ormoške regionalne in lokalne ceste močno obremenjujejo.

Direkcija za infrastrukturo je že leta 2019  omejila tranzitni tovorni promet na širšem severovzhodnem delu države med mejnima prehodoma Bistrica ob Sotli in Središče ob Dravi ter ga preusmerila na vzporedno avtocestno omrežje. A večjih premikov niso dosegli. In čeprav večino denarja kanalizirajo v ureditev vodovoda, bodo kljub temu poskrbeli za številne občinske ceste.

Septembra pa se lotevajo nove finančno obremenjujoče investicije, in sicer ureditev poslovne  cone Lipje. Nadejajo pa se tudi sofinancerskih sredstev, s pomočjo katerih bi lažje zaključili potrebno investicijo.