Denarja za sanacijo brežin Drave ne bo

0
331

Direkcija za vode je pred dnevi mariborsko občino obvestila, da odstopa od izvedbe načrtovanega in z evropskim denarjem podprtega projekta gradnje protipoplavne zaščite na območju Malečnika, Dogoš in Zrkovcev ob reki Dravi. Kot so pojasnili, so se tako odločili zaradi nestrinjanja lokalnega prebivalstva s predlagano rešitvijo.

Direkcija za vode je pred dnevi mariborsko občino obvestila, da odstopa od izvedbe načrtovanega in z evropskim denarjem podprtega projekta gradnje protipoplavne zaščite na območju Malečnika, Dogoš in Zrkovcev ob reki Dravi. Kot so pojasnili, so se tako odločili zaradi nestrinjanja lokalnega prebivalstva s predlagano rešitvijo.

Na Mestni občini Maribor je danes potekal sestanek med predstavniki MČ Brezje- Dogoše- Zrkovci in KS Malečnik Ruperče, občinskimi fukcionarji in državnimi odločevalci Direkcije RS za vode. Kaj so sklenili?

Mestna občina Maribor je imela možnost črpanja evropskih sredstev skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Direkcije RS za vode za sofinanciranje protipoplavne zaščite. V letu 2020 je bila izdana Odločitev o finančni podpori iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave«, ki vključuje tudi protipoplavne ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti naseljem ob Dravi na območju Malečnika, Celestrine in Zrkovc. A iz tega kot kaže ne bo nič.

Izvedba predlaganih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti je izvedljiva le v primeru, da se s predlagano rešitvijo strinjajo vsi udeleženci. V primeru, da se projekt ne bi izvedel, bo omenjeno območje izjemno poplavno ogroženo.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here