Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes začel pošiljati odločbe o vključenosti v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo tistim, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pošiljanje odločb bo potekalo postopoma, pričakujejo pa, da bodo vse odločbe razposlane do konca letošnjega leta.

Začetek uporabe Zakona o dolgotrajni oskrbi je predviden s 1. januarjem 2024, celoten paket pravic pa bo v polni veljavi od 1. decembra 2025.

Pred začetkom uporabe zakona bodo vsi, ki so vključeni v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, prejeli odločbo ZZZS na svoj domači naslov, ki jih bo obvestila o njihovi vključenosti in pogojih za dostop do storitev.

Približno 1,7 milijona ljudi, ki so polnoletne osebe vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

V sistem so vključeni tudi mladoletni zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, mlajši od 18 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here