Županja Urška Repolusk odgovarja na očitke svetnikov

0
617

Nekaj občinskih svetnikov v Rušah je na tiskovni konferenci spregovorilo o, po njihovem mnenju spornih ravnanjih ruške županje glede problematike ruške obvoznice. Predstavitev aktivnosti in finančnih posledic obvoznice Ruše je bila zadnji mesec uvrščena tako na redno sejo kot tudi na dve izredni, a zadeva še vedno ostaja brez konkretnega zaključka.

Na včerajšnjo tiskovno konferenco se je odzvala tudi ruška županja. Po njenem mnenju je bilo na konferenci izrečenih veliko obtožb, brez enega dokaza in tehtnega argumenta, gre torej za obtožbe na podlagi osebnih mnenj nekaterih svetnikov.

Županji so očitali, da ker nova trasa ni vnesena v veljavni OPN, bi morala županja v tem primeru uporabiti 2. odstavek 57.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa, da sklep o začetku postopka priprave sprejme občinski svet.

Občinski svetniki so na tiskovni konferenci jasno izpostavili, da takšne stroke, ki je pripravljala vso dokumentacijo za umeščanje obvoznice Ruše po varianti 2, torej ob železnici ne priznava. Po njihovih besedah gre za »plačano stroko«.

Po besedah občinskega svetnika, Darka Kneza je županja z njenim ravnanjem izgubila podporo večine od skupno 18 občinskih svetnikov, po njegovih besedah naj bi jo podpirali le še trije morda štirje svetniki.

Občinski svetniki so iz strani občine Ruše prejeli vso gradivo, ki so ga zahtevali in z njim na občini tudi razpolagajo, pa vendar na vsaki seji najdejo izgovor, da je ta točka umaknjena iz dnevnega reda. Ob tem na občini še dodajajo, da je županja s svojim delom ustvarila vse pogoje, občinskemu svetu predložila vso dokumentacijo, ki jo potrebuje, da se v zadevi odloči. Vendar svetniki ne želijo slišati argumentov stroke.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here