Zaokrožitev projekta ureditve okolice šole

0
255

Občina Lovrenc na Pohorju si je zadala cilj celovito posodobiti vzgojno-izobraževalno infrastrukturo. Tako bodo letos dogradili 7. Enoto vrtca in uredili okolico osnovne šole, ki je že nujno potrebna sanacije. Poleg tega so že pristopili k preučitvi možnosti o izgradnji dodatnih parkirnih mest v okolici šole in vrtca. Občinsko vodstvo pa je z realizacijo investicijskega ciklusa zadovoljno, kar potrjuje tudi kandidatura za najbolj prodorno občino v vzhodni Sloveniji.

V občini Lovrenc na Pohorju bodo poleg dograditve vrtca pristopili tudi k ureditvi okolice tamkajšnje osnovne šole. Igrišča in ostala športna infrastruktura je že dokaj dotrajana, zato je izpeljava projekta že nujno potrebna.

Zaradi povečanja števila otrok v šoli, ki se iz generacijo sicer spreminja, je potrebno urediti športno- rekreacijske površine, ki bodo služile tako potrebam šole, kot tudi druženja otrok v popoldanskem času.

Na občini so prepoznali tudi problematiko parkiranja v okolici osnovne šole in vrtca, še posebej v jutranjih in popoldanskih urah ko vrtičkarji in osnovnošolci začenjajo oz. končujejo z vzgojno- izobraževalnim procesom. Zato se že peljejo postopki za pridobitev dodatnih parkirnih mest.

V Lovrencu veliko denarja za investicije ni na voljo, tudi za področje vlaganja v cestno infrastrukturo ne. Zato se poslužujejo prijav na javne razpise za pridobitev sofinancerskih deležev države ali evropskih kohezijskih skladov. Občina Lovrenc na Pohorju je v zadnjih letih v času županovanja Marka Rakovnika naredila velik preboj na investicijskem področju. Rezultat tega je zagotovo tudi nominacija za nagrado Zlati kamen, ki se vsako leto podeljuje za najbolj prodorne slovenske občine, za vzhodno Slovenijo pa je v ožjem izboru prav občina Lovrenc na Pohorju.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here