Tehnični pregled čistilne naprave

0
484

V občini Rače-Fram so danes opravili tehnični pregled nove čistilne naprave s kapaciteto 9.600 populacijskih enot. Čistilna naprava naj bi 1. junijem leto pričela s poskusnim obratovanjem, po enem letu takšnega obratovanja pa tudi pridobila končno uporabno dovoljenje. Investicija v višini dobrih 3,3 milijona evrov bi naj bila tako tudi uradno zaključena v drugi polovici leta 2023. 

V občini Rače- Fram se je že v letu 2017 pričela priprava projektne in investicijske dokumentacije za novo čistilno napravo. Zaradi kontinuiranega priseljevanje v kraj je bila prejšnja, že leta 1976 zgrajena čistilna naprava premajhna, njena kapaciteta je bila v osnovi 3.000 populacijskih enot, leta 2006 so jo sicer nadgradili na kapaciteto 5.000 populacijskih enot. Nova čistilna naprava pa bo imela kapaciteto 9.600 populacijskih enot.

Dela na čistilni napravi so potekala v skladu s terminskim planom, avgusta preteklo leto so porušili staro čistilno napravo, tako da so odpadne vode že takrat pričele teči skozi novo čistilno napravo. Na mestu stare čistilne naprave je sedaj postavljen tehnološki objekt, ki je pravzaprav srce nov čistilne naprave.

Vrednost investicije znaša 3.031.341 eur z vključenim DDV. Občina Rače-Fram investicijo izvaja z naslednjimi finančnimi viri: sredstva občinskega proračuna v višini 1.3 milijona eur, sredstvi Republike Sloveni je v višini dobrih 340.000 eur ter nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada ta regionalni razvoj v višini 1,36 milijona eurov. Sicer pa v občini Rače-Fram vsa leta namenjajo precej proračunskih sredstev za izgradnjo fekalne kanalizacije.

Sicer pa je osrednji namen projekta izgradnje nove čistilne naprave Rače zadostitev vsem okoljskim standardom oziroma zmanjševanje vpliva na obremenitev površinske vode. Zaradi zagotavljanja višje učinkovitosti čiščenja odpadnih voda pa bo imel projekt pozitiven vpliv na kakovost življenja ljudi v občini ter širše.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here