Razpis za spodbujanje kulture

0
67

Občina Pesnica razpisuje javni razpis za programe in projekte kulturne dejavnosti društev in skupin na področju glasbene, gledališke, literarne, likovne in foto, etnološke, folklorne, lutkovne, razstavne in knjižničarske dejavnosti ter izobraževanja, prireditve in ostale kulturne dejavnosti, ki promovirajo lokalno skupnost in prispevajo k njenemu ugledu v širšem slovenskem in evropskem kulturnem prostoru.

Na razpisu lahko sodelujejo vse organizacije, ki se ukvarjajo s kulturnimi programi in projekti, s sedežem v občini Pesnica, so v skladu z zakonodajo registrirane za kulturno udejstvovanje vsaj leto pred razpisom, dejavnost opravljajo na neprofitni ravni in imajo urejeno evidenco članstva.

Višina razpisanih sredstev je 20.000 evrov, rok za prijavo pa je 2. november letos. Več informacij je na voljo na občinski spletni strani.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here