Gradnja novih poslovnih prostorov bo, a z zamikom

0
191

Načrte za gradnjo in dokument identifikacije investicijskega projekta so na januarski seji občinskega sveta predstavili tudi občinskim svetnikom. Zemljišče ob čistilni napravi so že pred časom odkupili od Občine Slovenska Bistrica in lani pridobili tudi gradbeno dovoljenje.

Projekt bodo udejanjili fazno, saj jim trenutna gospodarska in bančna situacija ni naklonjena.

Vrednost investicije je dobrih 8 milijonov evrov, denar bodo delno zagotovili sami, s prodajo zdajšnjih poslovnih prostorov, kreditom, iskali pa bodo tudi možnost sofinanciranja gradnje.

Dokumenti identifikacije investicijskega projekta morajo uskladiti še s 4 družbeniki, a navkljub minulim podražitvam svojih storitev, večjih težav ne pričakujejo.

Za nekaj manj, slabih 6 evrov na mesec, pa bo mesečni znesek na položnici višji kot sedaj za povprečno gospodinjstvo, ki porabi 12 kubikov vode, ima 120-litrsko posodo za odpadke ter ima svojo greznico.

A navkljub vsem izzivom so poslovno leto 2022 zaključili pozitivno.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here