Zgledna razvitost osnovne infrastrukture

0
98

Občina Sveta Ana bo poleg največjega projekta rekonstrukcije regionalne ceste Žice -Sveta Ana-Zgornja Ščavnica, večino občinskega denarja vložila v urejanje osnovne infrastrukture. Predvsem kar se tiče občinskih cest, ki jih imajo glede na razpršeno poselitev nadpovprečno veliko.

Občina sodeluje v regijskem projektu kolesarke, a so v vodstvu že pripravili projektno dokumentacijo za nadaljnje vlaganje v kolesarsko infrastrukturo.

Nekatere podravske občine, predvsem tiste v hribovitih predelih imajo velike težave pri pokrivanju aglomeracij odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Kako pa imajo to infrastrukturo razvito v Sveti Ani?

Podobno zgledno pokritost beležijo na področju vodovoda, saj je na javno mrežo priključena večina populacijskih enot.

Župan je z stanjem osnovne infrastrukture zadovoljen, kljub temu pa upa, da bo investicija rekonstrukcije regionalne ceste dokončana čim prej, saj bo s tem zagotovljena boljša kakovost bivanja in zgledno urejena glavna vpadnica v občino.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here