Zadnji segment tira na viaduktu Pesnica

0
94

Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja v maju zaključila izvedbo zadnjega segmenta tira na viaduktu Pesnica, začela pa izvedbo tira v predoru Pekel.

Tira na viaduktu Pesnica in v predoru Pekel sta oz. bosta izvedena na togi podlagi. Tir na togi podlagi v primerjavi s klasičnim tirom na tirni gredi potrebuje manj vzdrževanja, ima daljšo pričakovano življenjsko dobo in zagotavlja udobnejšo vožnjo, pojasnjujejo na direkciji.

“Z uporabo sistema tira na togi podlagi je izključena možnost nastanka napak v geometriji tira med vzdrževalnimi deli, kar je še posebej pomembno na umetnih objektih. Zaradi možnosti neposredne pritrditve na objekte nižje konstrukcijske višine in teže v primerjavi s klasično progo ga vgrajujemo na odseke v predorih in premostitvenih objektih,” so dodali.

Na viaduktu že nameščajo tudi dva metra visoko stekleno protihrupno ograjo. Do preusmeritve prometa na novo traso v sredini avgusta letos je treba izvesti še dela na južnem in severnem portalu predora ter zaključiti dela na elektro- in strojni opremi v predoru Pekel, so še sporočili.

Dela izvajajo v okviru prve faze projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran iz kohezijskega sklada.

Omenjena viadukt in predor sta nova objekta v sklopu nadgradnje proge, katere cilj je med drugim povečanje varnosti prometa in zmogljivosti proge ter hitrosti na največ 120 kilometrov na uro.

V drugi fazi je v skladu z dogovorom z Avstrijo glede na prometne potrebe predvidena gradnja drugega tira, pojasnjujejo na spletni strani ministrstva za infrastrukturo Krajšamo razdalje.

Železniška proga, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj–Trst in je dolga skoraj 16 kilometrov, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Je tudi del baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Gradec–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.

Proga je od Sežane do Maribora zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oz. državno mejo pa je enotirna. Proga je bila elektrificirana leta 1975, še navaja omenjena spletna stran.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here