V Rušah znova brez odločitve

0
245

Včeraj je bila v Rušah 6. izredna seja Občinskega sveta, in sicer zato, ker predhodna izredna seja ni bila izvedena zaradi nesklepčnosti. Naj spomnimo, da so se 5. izredne seje udeležili samo 4 svetniki, medtem ko je kar 14 svetnikov svojo odsotnost opravičilo. Včeraj je bilo prisotnih 13 od 18 občinskih svetnikov, osrednja točka dnevnega reda pa znova obvoznica Ruše. A kljub zadostni udeležbi občinskih svetnikov, napredka ni bilo. Že na začetku seje so namreč izglasovali umik omenjene točke iz dnevnega reda seje. 

Včeraj je v Rušah potekala 6. izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše. Tokrat je bilo od 18 svetnikov na seji prisotnih 13. Na dnevnem redu izredne seje je bila znova predvidena obravnava aktivnosti in finančnih posledic prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah. Svetniki so že na začetku seje hoteli pri točki o obvoznici umik  gradiva.

Do zdaj so svetniki v 6. proračunskih dokumentih (proračunih in zaključnih računih od leta 2019 do leta 2022) vsako leto potrdili postavko prostorskega načrtovanja. Iz proračunskih dokumentov so jasno razvidne vsakoletne planirane in realizirane aktivnosti v zvezi z obvoznico. Kljub transparentnemu prikazu in vsakokratnem zasedanju Odbora za urejanje prostora, ki v proračunu in zaključnem računu strokovno spremlja zgolj postavko prostorskega načrtovanja in katerega predsednik je tudi občinski svetnik.

Gradivo je poleg vsebinske predstavitve aktivnosti in finančnih posledic ponovno vsebovalo tudi sklepe, na osnovi katerih bi lahko svetniki sprejeli nadaljnje odločitve glede postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Občine Ruše. Svetniki bi lahko s predlaganimi sklepi ali ohranili obe varianti trase, izločili Varianto 2 obvoznice (ob železnici) ali izločili Varianto 1 obvoznice.

Edina točka obravnave včerajšnje izredne seje občine Ruše je tako ostal letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Predlagano je bilo, da se letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za letošnje leto dopolni z nakupom zemljišča pri Športnem parku Ruše.

Občinski svetniki torej niso sprejeli predloga 1. dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in tako onemogočili, da bi občina lahko konkurirala na dražbi za nakup nepremičnine, na kateri bi lahko v bodoče investirali v nove javno dostopne športne površine.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here