Dodelitev žepnin za študente

0
64

Občina Pesnica je objavila javni razpis za dodelitev žepnine, ki so namenjene študentom za preteklo študijsko leto 2022/2023.

Pravico do prejemanja žepnine imajo študenti,

  • ki imajo stalno prebivališče v občini Pesnica;
  • se izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik
  • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.
  • Imeti morajo tudi status študenta oziroma uspešno zaključen zadnji letnik šolanja,
  • so letnik opravili v enem študijskem letu in
  • v času vložitve vloge še niso dopolnili 26 let.

Žepnina znaša 250 EUR in se izplača v enkratnem znesku.

Prosilci morajo vloge, ki so dostopne na spletni strani občine Pesnica, poslati najkasneje do 30. oktobra letos na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43, SI-2211 Pesnica pri Mariboru ali jo osebno dostaviti na občino v času uradnih ur.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here