Čiščenje odpadnih voda pod okriljem občine

0
490

Občina Lenart je v letu 2021 začela z gradnjo nove centralne čistilne naprave, na katero bo oziroma je priključeno celotno mestno naselje Lenart.

Na njo je priklopljenih 4.200 ljudi in industrijska cona. Čistilna naprava je v poskusnem obratovanju do 1. decembra letos.

Občina Lenart v preteklosti ni imele urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zato te storitve tudi ni zaračunavala občanom.

Za občane bo to pomenilo povišanje položnice, saj so svetniki sprejeli naslednje cene, in sicer: odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,3 €/m3, čiščenje komunalne odpadne vode v višini 0,7 €/m3, omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode znaša 2,67 €/mes, omrežnina čiščenje komunalne odpadne vode pa 6,85 €/mes, odvoz grezničnih gošč in odvoz mulja iz malih čistilnih naprav znaša 0,2 €/m3 porabljene vode.

Nova čistilna naprava Lenart je namenjena za čiščenje odpadnih komunalnih vod celotnega mesta Lenart s celotno industrijsko cono, naselja Radehova, v nadaljevanju pa tudi naselja Lormanje. Koncesije za obratovanje niso podelili, saj bodo z njo upravljali v okviru Režijskega obrata. Določene usluge pa bodo predali zunanjim izvajalcem.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here