Bodo prenovljeni standardi in normativi izboljšali razmere?

0
231

Odhajajoča vlada je v preteklem tednu spremenila pravilnik, ki določa, da se bo število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev socialnega varstva do leta 2030 povečalo za več kot 2200. Pravilnik se je v delu, povezanem s standardi in normativi nazadnje spremenil pred 11. leti. A vprašanje financiranja takšnega ukrepa ostaja odprto za prihodnjo vlado.

Minister Janez Cigler Kralj je pretekli teden podpisal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki prinaša spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter spremembe na področju storitve osebna pomoč.

Spremembe pravilnika določajo, da se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2200 zaposlitev.

Na podlagi sprejetega pravilnika se bo kadrovski normativ v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih postopno povečeval do leta 2030, in sicer se bo uveljavila petina predpisanega dodatnega kadra na vsaki dve leti. Prva petina povečanja kadrovskega normativa se bo uveljavila septembra 2022, naslednje povečanje bo sledilo marca 2024 in nato na vsaki dve leti do marca 2030.

V tem trenutku pa po mnenju direktorja Slaviča ni problem v financiranju, problem je v tem, da enostavno domovi nimajo kadra za obstoječ sistem.

Sicer pa ostale spremembe pravilnika zajemajo tudi opredelitev možnost nadomeščanja delovnih mest med posameznimi tarifnimi razredi delovnih mest, možnost kombiniranja strukture zaposlenih pri socialni oskrbi znotraj profilov, posodobljena terminologija in opis storitev itd.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here