Župani na seji predsedstva Združenja občin Slovenije ministra Vizjaka opozorili na problematike z OPPN-ji

0
53

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je udeležil seje predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri so župani ministra opozorili na dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju in spreminjanju občinskih prostorskih načrtov. Pozvali so ga k zagotovitvi dodatnih sredstev za gradnjo malih čistilnih naprav, so sporočili iz združenja.

Želja po zmanjševanju administrativnih ovir

Predsednik združenja Robert Smrdelj je ministra na seji pozval, da je treba pri oblikovanju rešitev stremeti k temu, da se zmanjšujejo administrativne ovire in skrajšujejo postopki pri odločevalcih, saj so ti po njegovi oceni predlogi. Dodal je, da je težava tudi veliko številko deležnikov, ki sodelujejo pri sprejemanju prostorskih dokumentov, in se s tem tudi podaljšujejo postopek dokončnega sprejema.

Vizjak se je ob tem strinjal z župani, da do težav prihaja tudi na področju odpadkov in odpadnih voda. Pri urejanju težav tega področja je nujen sistematičen pristop, ki bo privedel do dolgotrajnih rešitev. Napovedal je, da bo država sofinancirala te investicije v višini 50 odstotkov, za samo izvedbo pa bodo zadolžene občine.

“Pomembno je, da imajo občine te projekte narejene ‘na zalogo’, saj bo ministrstvo pripravilo javni razpis, ki bo odprt do porabe sredstev. Prav tako je pomembno, da se bodo občinam upoštevali vsi stroški, pogoj pa pridobitev sredstev pa bo pridobljeno gradbeno dovoljenje,” je dodal.

Sodelujoči so spregovorili tudi o vprašanju sežigalnic odpadkov

Podpredsednik združenja Uroš Brežan je predstavil problem sežigalnice v Anhovem. Po njegovih besedah gre za področje, ki izdatno bremeni okolje, zato je podal pobudo, da se to območje vključi v sklad za pravičen razvoj.

Minister je povedal, da je v okviru zakona o varstvu okolja oblikovan podnebni sklad, v okviru katerega bo letno več 100 milijonov evrov prilivov, kar bo eden od virov, iz katerih bi lahko podjetja črpala sredstva za izvajanje ukrepov razogličenja. Na področju sežiga odpadkov pa da bo treba narediti še veliko korakov, pomembno bo tudi sodelovanje med državo in občinami.

Razprava je tekla tudi o nedavno sprejeti noveli zakona o vodah. Minister je poudaril, da ta ne dovoljuje posegov v priobalno območje, razen za objekte javne rabe. Tu je po njegovih besedah priložnost tudi za občine, da izvedejo pomembne projekte, kot so objekti za šport in rekreacijo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here