Župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc je na današnji novinarski konferenci v Žički kartuziji ocenil, da je obnova cerkve Sv. Janeza Krstnika transparentna, zakonita in zahtevna. Delovna skupina pa je glede prenove cerkvene strehe sprejela odločitev, da bo streha premična, kar naj bi objektu prineslo avtentičnost, je dejal arhitekt Rok Žnidaršič.

Občina z ministrstvom podpisala dveletno pogodbo za izvedbo projekta

Kot je dejal Ratajc, je občina z ministrstvom za kulturo sklenila dvoletno pogodbo za izvedbo projekta statične sanacije ostenja cerkve Sv. Janeza Krstnika in njene zastrešitve. V ta namen je ministrstvo v letošnjem proračunu in v proračunu za naslednje leto zagotovilo dva milijona evrov.

Na očitek, da so umetnostnozgodovinska stroka in arhitekti glede primernosti načrtov obnove razdeljeni, je Žnidaršič povedal, da so se obnove cerkve lotili odgovorno. Ocenjuje, da je delovna skupina sprejela ustrezno rešitev, da bo streha na cerkvi pomična. Takšna streha bo objektu prinesla avtentičnost, omogočila bo tudi stik z nebom.

Tovrstna rešitev na nevsiljiv način omogoča več vidikov interpretacije nekdanje redovne cerkve hkrati. Omogoča namreč doživetje cerkvenega prostora kot ruševine z odprtim nebom in novo rabo – razgledno pot kot nov turistični potencial. Poleg tega pa ponuja rešitev, ki na razmeroma enostaven tehnološki način omogoča rabo nekdanje cerkve kot pokritega avditorija.

Obnova cerkve Sv. Janeza Krstnika.

Cerkev Sv. Janeza Krstnika spomenik z evropsko težo izrednega pomena

Po navedbah ministrstva za kulturo je občina Slovenske Konjice za izvedbo projekta ustanovila gradbeni odbor, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS pa je imenoval posebno delovno skupino, ki je z današnjimi konservatorskimi pristopi prevetril in nadgradil obstoječi konservatorski načrt in starejša izhodišča statične sanacije in izvedbe zastrešitve.

V pristojnosti omenjenega zavoda in ekspertne delovne skupine ter lastnika so bile potrjene spomeniškovarstvene rešitve konservatorsko-restavratorskih posegov, ki ohranjajo pomen in vrednote arhitekturnih in drugih ostalin cerbkve v smislu ruševine, njihove likovno-estetske pojavnosti in dokumentarne vrednosti ter vzpostavljajo razmere za dolgoročno ohranitev ostalin in čim lažje vzdrževanje v prihodnosti.

Po pogodbi se mora izvedba projekta dokončati do 30. oktobra letos, sicer pa ministrstvo za kulturo redno spremlja izvedbo projekta kot tudi vzporedne različne umetnostnozgodovinske poglede in pomisleke na izvedbo projekta. Spomeniškovarstvena dejavnost ni domena enega samega strokovnega pogleda, pač pa preplet več strokovnih pogledov in pristopov.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj