Župan grozi z razlastitvijo

0
467

Občini Gorišnica mora pripraviti dva občinska podrobna prostorska načrta (OPPN). Postopek priprave poteka že nekaj let, spremljajo pa ga burne razprave, posebej zaradi novih cest, ki bi potekale čez dvorišča občanov.

Že pri sprejetju prvega OPPN-ja se je zapletalo, saj bi obstoječo cesto, ki poteka zgolj do ene hiše in nepozidanih parcel, spremenili v dvopasovnico s pločnikom. Lastnika hiše tem ukrepom nasprotujeta, saj sta prepričana, da bi se jima poslabšala kakovost življenja.

Pogajanja in morebitna razlastitev

Strinjajo se z ožjo cesto z obračališčem, brez krožne povezave, a župan Jožef Kokot vztraja. Med drugim je poudaril tudi, da bo v primeru, če pogajanja ne bodo uspešna izkoristil zakon, ki dopušča, da lahko lastnika zemlje tudi razlastijo. Nadejajo se, da to ne bo potrebno, a kljub neuspešnim dogovorom so pripravljeni tudi na najhujše.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here