Zaživela je skupna občinska uprava Maribor

0
226

 

 

S 1. januarjem 2020 je pričela formalno delovati nova, razširjena Skupna občinska uprava Maribor – SOU Maribor. Njene ustanoviteljice so Mestna občina Maribor, občina Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.

Odlok o ustanovitvi SUO je bil v Medobčinskem uradnem vestniku objavljen 25. oktobra 2019. Glavni razlog za njegovo sprejetje je v zakonski spremembi, ki prinaša novosti glede področij skupnega opravljanja nalog občinske uprave in načina njihovega financiranja iz državnega proračuna.

Že doslej so se v organih skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor ter Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki imajo sedež v MOM, izvajale skupne naloge inšpekcijskega nadzorstva in redarstva ter varstva okolja. Nova, razširjena skupna uprava pa bo občinam ustanoviteljicam omogočala (odvisno od njihovih potreb) še naslednje dodatne skupne naloge: pravna služba, občinsko odvetništvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo, urejanje prostora, civilna zaščita, požarno varstvo in urejanje prometa.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here