Zasedanje Senata Univerze v Mariboru

 

Senat Univerze v Mariboru se je na 13. redni seji seznanil s podpisom pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje izvedbe operacije ”Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM,” v vrednosti 29 milijonov evrov.

Razprava o elektronskih volitvah

Opravljena je bila razprava na temo protokola elektronskih volitev, ki jih izvaja Senat Univerze v Mariboru. Senatorji so sprejeli sklep, da se volitve na Senatu UM izvajajo v fizični obliki in da se možnosti sistemov elektronskih volitev še dodatno preučijo.

Poročilo o delu Senata UM

Sprejeto je bilo poročilo o delu Senata UM in komisij Senata UM, ki so kljub razglašeni epidemiji in izrednemu stanju, vezanemu na zdravstvene razmere, opravili izjemno obsežno delo. Senatorji so potrdili spremembe splošnih aktov, med njimi tudi delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru, vendar z omejitvijo, da se bodo elektronske volitve dekanov članic Univerze v Mariboru in članov Akademskih zborov članic UM iz vrst študentov lahko pričele izvajati šele takrat, ko bo Senat UM ponovno preučil možne sisteme izvedbe elektronskih volitev. O tehničnih rešitvah izvedbe elektronskih volitev Senat UM na seji ni odločal.

Spremembe študijskih programov na več fakultetah

Na seji je bila sprejeta vloga za akreditacijo novega študijskega programa 3. stopnje Sodobne turistične študije FT UM, sprejete so bile spremembe študijskih programov FF UM, FNM UM, FS UM, FVV UM, FZV UM ter EPF, FGPA in FS UM, prav tako je bilo sprejeto Navodilo o izvajanju izbirnosti na Univerzi v Mariboru.

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj