Zaključek več milijonskega projekta

0
20

3 milijone evrov vredna investicija prinaša Občini Duplek izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 8.809 metrov kanalizacijskih vodov, osem črpališč in zamenjavo 1.890 metrov vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije.

V sklopu projekta je bilo zgrajenih tudi 1.075 metrov nizkonapetostnega voda, izvedena pa je bila še rekonstrukcija transformatorske postaje Žitečka vas-Poštrak. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje bo omogočena 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije.

Z izvedenim kanalizacijskim sistemom v Zg. Dupleku bo ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode za najmanj 99,84 % prebivalcev Občine Duplek.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here