Zakaj sta garaži v Ulici pohorskega odreda v tako slabem stanju?

0
365

V MČ Nova vas ob Ulici pohorskega odreda ležita garaži, ki sta že leta v zelo slabem stanju. Večji objekt je tako dotrajan, da parkiranje v zgornji etaži že dolgo ni več mogoče, v spodnji pa le na lastno odgovornost. Podatek o dotrajanosti sicer ne preseneča, glede na to, da sta garaži izgrajeni v 80-ih letih prejšnjega stoletja.

IZJAVA: Vinko Virtnik, predsednik sveta MČ Nova vas

Lastnica objektov je MO Maribor, ki planira v naslednjem letu izvesti pregled statike in šele nato projekt realizirati, ob tem pa sporočajo: »Urejanje odvodnjavanja ni ustrezno urejeno, v določenih delih se sama armatura že kaže iz betonske konstrukcije … Naša želja je, da skupaj s strokovnjaki pripravimo analizo oz. oceno stanja objekta, ki bi nam dala usmeritve, kako postopati naprej.«

Predsednik MČ Nova vas, Vinko Virtnik.

Sprva sta garaži pripadali stanovanjskim objektom, nato pa je lastništvo prevzela mariborska občina. Predsednik mestne četrti Nova vas Vinko Virtnik pravi, da je občina v preteklosti opustila vzdrževanje večje garaže. Krajani pa že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje parkirišč zaradi večanja števila avtomobilov, zato upajo na rešitev, ki bi pripomogla k manjši zasičenosti okolice z vozili.

IZJAVA: Vinko Virtnik, predsednik sveta MČ Nova vas

Sosednja manjša garaža je še v ustreznem stanju in služi svojemu namenu. Tam Nigrad v imenu občine oddaja v najem parkirne prostore spodnje etaže, denar pa služi vzdrževanju objekta. Šele statični pregled garaže pa bo torej odločil, če se jo bolj splača obnoviti ali porušiti in nadomestiti z novo. Ko bo to znano, se bo občina tudi lotila reševanja problematike.

 

 

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here