Zagotavljanje komunalne in športne infrastrukture

V občini Slovenska Bistrica potekajo številni projekti na področju komunalne infrastrukture, predvsem kar se tiče vzpostavljanja dodatnega kanalizacijskega omrežja. Denimo Rekonstrukcija Slovenske ulice obsega tudi sanacijo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in obnovo vozišča s površinami za pešce. Predvidena pa je tudi navezava kanalizacijskega sistema na območju Jožef in priključitev na čistilno napravo Slovenska Bistrica.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« je v administrativno urejen, prav tako so podpisane pogodbe z izvajalci gradnje, strokovnega nadzora in obveščanja javnosti. Zato gradbena dela že potekajo in bodo predvidoma končana v dveh letih. Projekt je sicer vreden slabih 3,6 milijona evrov, večinski delež v višini 3 milijonov pa bo pokrit z evropskimi sredstvi.

V Slovenski Bistrici pa bodo v prihodnjih dveh letih izvedli tudi dve pomembni športni naložbi – obnovili bodo Dvorano Bistrica, h kateri bodo dogradili prizidek, ter zgradili nov plezalni center. Pridobitvi sta skupaj vredni nekaj več kot 7 milijonov evrov.
Večino denarja bo Občina Slovenska Bistrica zagotovila v občinskih proračunih v letih 2020 in 2021. Občinski svet je za naložbi pred kratkim potrdil investicijska projekta. Dvorana Bistrica, ki je bila zgrajena leta 1986, je nujno potrebna temeljite obnove.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj