V občini Rače Fram iztekajoče se leto, kljub pandemiji covida-19, z vidika investicij ocenjujejo kot uspešno, saj so v vmesnem času realizirali veliko večino zastavljenih projektov.

Po besedah župana Branka Ledinka občina sledi izdelanemu načrtu, po katerem vsako leto sanira med 4-5km lokalnih cest, katere so vsaj trenutno v zelo dobrem stanju.

Področje vodovoda je v primerjavi z cestami veliko manj razvito. Občina se sicer trudi najbolj oddaljenim krajem ponuditi priključitev na javno vodovodno omrežje, a vsepovsod zaradi geografskih ovir, slednje ni možno izpeljati. Problem pa predstavljajo tudi dotrajane vodovodne cevi, ki niso bile zamenjane že leta.

Kanalizacija v Račah in Framu lokalni skupnosti ne predstavlja problematik, saj gre za eno bolj urejenih občin v regiji z pokritostjo kanalizacijskega omrežja. Vseeno pa obstajajo območja, kjer je gradnja tega onemogočena in je zato občina pristopala k alternativnim rešitvam.

Občina Rače – Fram s svojimi nekaj več kot sedem tisoč prebivalci in dolžini 51 km2 površine spada med srednje velike slovenske občine. Vsa prizadevanja v smeri razvoja infrastrukture pa  bodo prav gotovo pripomogla tudi večjemu priseljevanju in posledično tudi gospodarskemu razvoju občine.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here