Ministrstvo za okolje in prostor in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta Občini Lenart prižgali »zeleno luč« za pričetek izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart«.

V okviru projekta bo zgrajena nova centralna čistilna naprava Lenart zmogljivostjo slabih 5000 populacijskih enot z regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. V okviru projekta bodo preuredili obstoječo čistilno napravo ob Globovnici v sprejemno fekalno postajo in izgradnja črpališča ter tlačnega kanalizacijskega voda na relaciji Lenart – Radehova.

Dodatno bodo iz sprejemne fekalne postaje na centralno napravo ustrezno doziralo prevzeto blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Priprava razpisa je bila dolgotrajna, saj so kar 4 leta usklajevali vlogo z ministrstvom za okolje in prostor.

Občina Lenart v prihodnjem tednu načrtuje izvedbo postopka javnega naročanja gradnje, v poletnih mesecih pa pričetek investicije. Zaključek investicijskih del je načrtovan do srede prihodnjega leta. Gradnji sledi poskusno obratovanje, uspešna realizacija tega pa je pogoj za zaključek projekta.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj