Začetek gradnje čistilne naprave še to leto

0
53

Ministrstvo za okolje in prostor in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta Občini Lenart prižgali »zeleno luč« za pričetek izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart«.

V okviru projekta bo zgrajena nova centralna čistilna naprava Lenart zmogljivostjo slabih 5000 populacijskih enot z regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. V okviru projekta bodo preuredili obstoječo čistilno napravo ob Globovnici v sprejemno fekalno postajo in izgradnja črpališča ter tlačnega kanalizacijskega voda na relaciji Lenart – Radehova.

Dodatno bodo iz sprejemne fekalne postaje na centralno napravo ustrezno doziralo prevzeto blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Priprava razpisa je bila dolgotrajna, saj so kar 4 leta usklajevali vlogo z ministrstvom za okolje in prostor.

Občina Lenart v prihodnjem tednu načrtuje izvedbo postopka javnega naročanja gradnje, v poletnih mesecih pa pričetek investicije. Zaključek investicijskih del je načrtovan do srede prihodnjega leta. Gradnji sledi poskusno obratovanje, uspešna realizacija tega pa je pogoj za zaključek projekta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here