Za mlade so ključna delovna mesta

0
346

Demografija v občini Središče ob Dravi se manjša. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil v letu 2019 negativen, znašal je -7,7, slovensko povprečje je -0,6 odstotka. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -28,2, medtem ko povprečno v Sloveniji znaša 7,2.

Vzpostavili so strategijo za mlade in jim omogočili številne ugodnosti pri vzpostavitvi življenja v občini.

Čeprav župan priznava, da bi lahko mladim zagotovili ugodnejša zemljišča, pa to ni edini razlog, da v občini ostanejo. Dejstvo je, da mladi ostajajo v okolju, kjer imajo več možnosti za zaposlitev.

Med osebami v starosti 15 let–64 let, torej med delovno sposobnim prebivalstvom je bilo približno 71 odstotkov zaposlenih ali samozaposlenih oseb, to je več od slovenskega povprečja, ki znaša 66-odstotkov. Povprečna mesečna plača na osebo je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 odstotke nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here