Vlada zagotovila dodatna sredstva za interventne ukrepe na prometni infrastrukturi

Vlada je na dopisni seji odločila, da se 138 občinam povrnejo intervencijski stroški v višini 94,9 milijona evrov ter silam zaščite in reševanja v višini do 11,4 milijona evrov. Tudi gasilci niso ostali pozabljeni, povrnilo se jim bo stroške v višini do 2,5 milijona evrov. Za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu je zagotovila 31,7 milijona evrov in za ukrepe na vodni infrastrukturi 47 milijonov evrov.

Ko je bil v veljavi Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, torej med 4. in 31. avgustom letos, so občine na prizadetih območjih izčrpale lastna proračunska sredstva, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

Na podlagi tega se je vlada na današnji dopisni seji odločila, da se upravičeni intervencijski stroški povrnejo 138 občinam, in sicer v skupni višini 94.952.955,50 evra, ter silam zaščite, reševanja in pomoči v skupni višini do 11.412.695,08 evra.

Med drugim bodo med upravičene stroške šteli stroške nujnih odzivov reševalnih služb, štaba civilne zaščite ter občinskih organov in komisij, nabavo goriva in maziva, stroške popravil poškodovane opreme in nadomestila uničene opreme, zagotavljanje prehrane enotam na terenu in podobno.

Prav tako bodo šteli tudi stroške evakuacije ter začasnih nastanitev in oskrbe evakuiranih prebivalcev, pa tudi oskrbe živali ter stroške ureditve prizadetih območij od najema gradbene mehanizacije, tovornih vozil, avtodvigal, viličarjev in podobnega do nujnega prečrpavanja meteornih in poplavnih voda na infrastrukturi in objektih, odstranjevanja naplavin in odpadkov, čiščenja cest in objektov ter oskrbe prizadetih prebivalcev s pitno vodo.

Občine so lahko med stroške prijavile tudi takojšnje utrjevanje in višanje protipoplavnih nasipov in stabilizacije plazov, izvedbo statičnih, geomehanskih in drugih raziskav ter meritev in ukrepe za zaščito kulturne dediščine v pristojnosti občine.

Med te stroške občin pa ne sodijo intervencijski stroški gasilcev, stroški škode na objektih in infrastrukturi, ki se beležijo v aplikaciji Ajda, ter stroški dokončne sanacije, ki bo potekala še v prihodnjih mesecih in bržkone letih.

Sredstva za izvedbo predhodnega programa odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Slovenije avgusta letos bodo zagotovljena v okviru sredstev državne proračunske rezerve in v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije, so pojasnili na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Vlada je medtem sprejela še sklep, da se Direkciji RS za vode zagotovi sredstva za izvedbo interventnih ukrepov, in sicer v višini 47 milijonov evrov. Sredstva se zagotavljajo za dela na vodni infrastrukturi, ki so potrebna zaradi odprave posledic avgustovskih poplav. Direkcija bo za izvedbo izrednih ukrepov poleg izvajalcev gospodarskih javnih služb urejanja voda zagotovila tudi dodatne izvajalce.

Vlada je obravnavala tudi intervencijske stroške reševalnih sestavov po močnih neurjih, ki so prizadela Slovenijo od 12. julija do 3. avgusta. Gasilskim enotam bodo povrnili do 2.564.215,45 evra stroškov, in sicer za prostovoljne gasilske enote Gasilski zvezi Slovenije v višini 2.325.773,44 evra, za poklicne gasilske enote Združenju slovenskih poklicnih gasilcev v višini 235.032,48 evra ter Gasilski brigadi Ljubljana v višini 3409,53 evra.

Julija in v začetku avgusta 2023 je bil obseg naravnih nesreč namreč tako širok, da se v skladu z odločitvijo poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana vračajo intervencijski stroški gasilskim enotam, ki so sodelovale na intervencijah, so še pojasnili v sporočilu po seji vlade.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here

Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Ste na naši spletni strani opazili žaljiv komentar ali vsebino? Kontaktirajte nas!

Zadnje novice

Zaradi avgustovskih poplav 173 občin prijavilo za več kot 2,7 milijarde evrov škode

Občine so zaradi avgustovskih poplav prek aplikacije Ajda s skupno več kot 23.500 obrazci prijavile za več kot 2,7 milijarde evrov škode. Podatke je...

Več podobnih novic

Skip to content