Vinogradništvo v primežu klimatskih sprememb

Glavni razlog za upad svetovne pridelave vina so neugodne podnebne razmere v Evropi, ki so v nekaterih pokrajinah zdesetkale pridelek. Najbolj so prizadete prav največje evropske pridelovalke vina, kot so Francija, Španija in Italija.

V zadnjih desetletjih se kljub ugodni geografski legi vseh treh vinorodnih dežel soočamo s številnimi izzivi pri pridelavi grozdja in vina in sicer s podnebnimi spremembami, širjenjem bolezni v vinogradih in v trsnicah, opuščanjem vinogradov zaradi vse večjih pridelovalnih stroškov ter posledično manjši konkurenčnosti slovenskih vin tako na domačem kot globalnem trgu.

A kot opozarja Žveglič niso za vse krive le podnebne spremembe, ampak tudi zeleni prehod. Navkljub strogim omejitvam so naši kmetovalci v dveh desetletjih uporabo fitofarmacevtskih sredstev prepolovili.

Ključne so tudi nove tehnologije in prenos strokovnega znanja, ki mora biti hiter, a obenem prilagojen številnim dejavnikom.