Veliko zanimanje za študij bionike

Višja strokovna šola Šolskega centra Ptuj nudi študentom napredna znanja, ki omogočajo konkurenčno prednost na trgu dela. Posledično so na kolegiju župan zaprosili za dodatna sredstva, ki bi jim pomagala pri izvajanju programa.

Za delovanje visokošolskega programa so pa uspeli pridobiti tudi sredstva v okviru interreg projekt Slovenija-Avstrija. Pridobiti si želijo tudi zadostna finančna sredstva za nakup potrebne opreme.

Zanimanje za študij je veliko, v prihodnje pa napovedujejo, da bo potrebno takšne študije podpirati tudi z večjo angažiranostjo gospodarstvenikov, pa tudi države.