Večji delež prekomerno prehranjenih otrok

0
63

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v Mestni občini Ptuj traja povprečno 18 dni na leto, kar je nekaj manj od slovenskega povprečja, ki znaša 19,4 dneva. Občina je po deležu starejših nad državnim povprečjem, skrbi pa zlasti večji delež prekomerno prehranjenih otrok, kažejo najnovejši podatki NIJZ o zdravju prebivalcev slovenskih občin.

Medtem ko je po podatkih publikacije NIJZ Zdravje v občini 2023 delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, v najstarejšem slovenskem mestu blizu slovenskemu povprečju, pa je delež nekoliko nižji pri zdravljenju sladkorne bolezni.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila na Ptujskem z 2,4 primera na tisoč prebivalcev, starih 35 do 74 let, nekaj slabša od nacionalnega povprečja, ki znaša dva primera na tisoč prebivalcev.

Na presejalne programe se odzivajo nadpovprečno

Slabša je tudi slika glede prekomerne prehranjenosti otrok, saj je v ptujski občini takih 32,4 odstotka otrok, medtem ko slovensko povprečje znaša 28,7 odstotka.

Nižji od državnega povprečja je tudi delež uporabnikov pomoči na domu, medtem ko je bila stopnja umrljivosti zaradi samomora izenačena z nacionalnim povprečjem in je znašala 18 primerov na 100.000 prebivalcev.

Ptujčani se razmeroma dobro odzivajo tudi na vabila na preventivne presejalne programe, saj so po presejanosti v sklopu programa Zora za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu z 72,4 odstotka nad slovenskim povprečjem, ki je 71,7 odstotka.

Le malo pod državnim povprečjem (63,4 odstotka) pa je odzivnost v sklopu programa Svit za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke, kjer se je na vabila odzvalo 63 odstotkov vabljenih.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here