Večja stopnja samooskrbe

V letu 2022 je Slovenija pridelala 2400 ton medu, kar predstavlja dvanajstkratno povečanje v primerjavi z letom 2021.

Statistični urad republike Slovenije je razkril podatke o bilancah proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov za leto 2022. Glede na razpoložljivo količino hrane na prebivalca je bilo povprečnemu prebivalcu Slovenije na voljo 134 kilogramov sadja, 116 kilogramov žit, 105 kilogramov zelenjave, 87 kilogramov mesa, 72 kilogramov krompirja, 11 kilogramov jajc, 5 kilogramov riža in 1 kilogram medu.

Stopnja samooskrbe se je v primerjavi z letom 2021 povečala pri večini živalskih proizvodov, medtem ko se je pri rastlinskih proizvodih povečala le pri sadju.

Stopnje samooskrbe za nekatere proizvode v Sloveniji so bile 86 % za meso, 90 % za med,
94 % za jajca, 29 % za sadje, 36 % za krompir, 39 % za zelenjavo in 12 % za žita.

Kljub izjemno uspešni letini medu in zgodovinski tradiciji pridelave medu v Sloveniji, je bilo le 90 % domače porabe medu pokrito s pridelkom leta 2022.