spot_img

Več kot 50.000 evrov za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu

V zadnjem tednu

- Oglas - spot_img

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za oddajo vloge za ukrep Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 50.120 evrov, kar ustreza sofinanciranju petih učnih čebelnjakov.

Kakšen je cilj ukrepa?

Cilj ukrepa je zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje in izobraževanje o čebelarstvu. Z vzpostavitvijo čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Upravičeni stroški sofinanciranja učnega čebelnjaka so stroški izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka površine do 20 m2 s pripadajočo novo osnovno opremo. Upravičeni stroški se dodelijo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 10.024 evrov za en učni čebelnjak.

Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev. Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:

  • izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva;
    nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
  • ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • izdela poslovni načrt in seznam stroškov naložbe.

Rok za oddajo vloge na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in bo trajal do vključno 30. 11. 2021.

- Oglas - spot_img

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

- Oglas - spot_img

Zadnje novice

Še pomnite? 12 mariborskih izdelkov, ki smo jih poznali vsi!

Zgodba o mariborski industriji se je začela pisati v času druge industrijske revolucije, ko so industrijski obrati skoraj v...

VAŠ GLAS

Pogoj PCT se mi zdi...

Hitre novice

Več podobnih novic

- Oglas - spot_img