Več kot 30.000 evrov za športne dejavnosti

0
26

Občina Pesnica je na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Pesnica za leto 2023. Predmet javnega razpisa je uresničevanje javnega interesa v športu.

Preko razpisa bodo financirali športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, celoletne športne programe za otroke in mladino od petega pa vse do 19 leta starosti, interesne programe športa otrok in mladine ter športno vzgojo otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Pozabili pa niso niti na celoletne športne programe otrok in mladine v kakovostnem športu.

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirane v Sloveniji, zavod s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z letnim programom športa, pravne osebe, samostojni podjetniki in ustanove ter zasebni športni delavci.

Višina razpisanih sredstev znaša 33.000 evrov, proračunska sredstva pa so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine Pesnica za letošnje leto. Rok za prijavo je 25 september, sredstva pa morajo porabiti do konca letošnjega leta.

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Pesnica.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here