Več investicij za razvoj občine

0
95

Proračunski prihodki občine Cerkvenjak za leto 2023 znašajo 2,4 milijona evrov, odhodki pa 2,5 milijona evrov razliko predstavlja zadolževanje, ki je potrebno zaradi nakupa prostorov za lekarno. Nekaj manj kot milijon evrov letos v Cerkvenjaku namenjajo za investicije.

Med večje investicije je bil odkup prostorov za lekarno.

Od Župnije sv. Antona bodo odkupili zemljišče, ki bo namenjeno razširitvi parkirišča, za manjšo enoto doma starejših in morebitno dozidavo zdravstvenega doma. Drugi del zemljišča bo odkupilo podjetje Juven iz Benedikta z namenom gradnje dveh stanovanjskih stolpičev.

Del zemljišča bodo preoblikovali in tam vzpostavili nova parkirna mesta. Velika investicija je tudi dozidava tamkajšnjega vrtca, ki zaradi vse večjega priseljevanja v občino poka
po šivih.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here