Občina Starše je na svoji spletni strani konec aprila objavila javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč v industrijski coni v Zlatoličju. Gre za območje v velikosti sedmih hektarjev, razdeljenih na pet sklopov, ki so jih v celoti prodali. Kupci so za kvadratni meter zemljišča odšteli 25 evrov brez DDV. Občina bo tako s prodajo zemljišč zaslužila okoli 1,8 milijona evrov.

Načrti občine Starše, da v Zlatoličju postavi poslovno cono se uresničujejo. Osnovni namen investicijskega projekta Poslovna cona občine Starše je zagotovitev ustrezno komunalno opremljene in prometno dobro dostopne obrtne cone, s čimer se bo v naselju Zlatoličje in občini Starše povečala ponudba prometno dobro dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti.

Gre za večja in resna podjetja, ki bodo v neposredni bližini Hidroelektrarne Zlatoličje in blizu avtoceste Ptuj-Maribor vzpostavila svoje centre. Skladno z novo poslovno cono so predvidena tudi nove zaposlitve.

V naslednji fazi je potrebna ureditev cone s komunalnimi priključki in zagotovitev cestne infrastrukture. A denar, ki ga bodo iztržili iz prodaje zemljišč je že porabljen. Ker za gradnjo nove podružnične šole v Marjeti niso prejeli subvencije ministrstva za šolstvo, bodo denar prodaje zemljišč v poslovni coni namenili za šolsko infrastrukturo.

Obenem bo ureditev cone prinesla izboljšanje prometne dostopnosti in ureditev spremljajoče infrastrukture. Ne le dostop do gospodarskih objektov poslovne cone, urejeni bodo tudi pločnik in kolesarske poti za večjo varnost kolesarjev in pešcev.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here