V pričakovanju pestre jeseni

Zaradi spremenjenih družbenih vrednot socialna država vse bolj slabi. Vse več ljudi je na robu preživetja. Njihove stiske in bremena humanitarnih organizacij postajajo vse težja. Socialna stiska posameznikov in družin se je v času epidemije povečala tudi na območju našega delovanja, torej na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

A za razliko od mariborske občine, ki sredstva socialnim programom krči, lokalne skupnosti z bistriškega konca za njihove programe namenjajo več sredstev.

Zaradi vse večjih stisk, ki so posledica vsesplošne draginje, so tudi v Rdečem križu Slovenska Bistrica imeli omejena sredstva za letovanja na morju. Le-ta so porabili že meseca maja.

Cena, ki jo plačajo starši, se sicer izračuna na podlagi dohodkov, zato je k prijavi treba priložiti odločbo o otroškem dodatku. Za zdravstveno letovanje zdravstvena zavarovalnica prispeva 300 evrov, do njega pa so upravičeni otroci, ki so bili v preteklem letu večkrat bolni ali imajo kronično obolenje.