Občina Majšperk je bila ustanovljena leta 1995 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Geografske značilnosti občine dajejo poudarek kmetijstvu, neokrnjena narava in kulturne znamenitosti krajev pa tvorijo vsebino turistične ponudbe. Na občini pa so se pred kratkim odločili za vzpostavitev sistema Pobud in vprašanj na občinskem portalu, s katerim želijo povečati participacijo občanov pri manjših investicijah.

IZJAVA: dr. Darinka Fakin, županja občine Majšperk

Gre za popolnoma novo pridobitev, zato še do sedaj velikega števila pobud niso prejeli, vendar na občini upajo, da bi svoja videnja o kraju podalo čim več občanov in tako odpravilo določene problematike na več področjih.

Področja odprta za pobude in vprašanja

IZJAVA: dr. Darinka Fakin, županja občine Majšperk

Gre za podoben sistem, kot participatorni proračun, kot ga imajo večje občine. Pobude manjših finančnih vložkov bodo večinoma realizirane sproti, morebitne ideje o večjih projektih pa bodo občinski svetniki obravnavali na sejah občinskega sveta.

IZJAVA: dr. Darinka Fakin, županja občine Majšperk

Sistem pobud in vprašanj je v veljavi sicer že dlje časa, saj jih je možno poslati po pošti ali fizično prinesti na občino. Vodilni v Majšperku pa so se, z željo po večji participaciji občanov, pri investicijah na tem območju, odločili za spletno oddajanje predlogov, ki bodo imeli pozitivne učinke tako na samo občino Majšprek, kot širšo regijo.

Postopek oddaje pobude ali vprašanja

IZJAVA: dr. Darinka Fakin, županja občine Majšperk

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here