V občini Hajdina in Duplek v sklopu javno- zasebnega partnerstva do energetske sanacije šol

0
79

Župana občin Duplek in Hajdina Mitja Horvat in Stanislav Glažar sta s predstavnikom ptujskega podjetja Plistor Jernejem Lahom danes podpisala koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva, s katero bodo dosegli energetsko prenovo treh šol v Dupleku ter šole in vrtca v Hajdini. Po napovedih bodo objekte sanirali do jeseni.

Občini sta sklenili sodeovanje že lani in se skupaj prijavili na razpis

Občini sta sodelovanje sklenili v začetku preteklega leta in se skupaj prijavili na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada za energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Na javnem razpisu sta za koncesionarja izbrali podjetje Plistor, ki ima že vrsto izkušenj s takšnimi projekti, konec februarja letos pa sta prejeli sklep ministrstva za infrastrukturo o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini nekaj več kot 860.000 evrov.

Z današnjim podpisobm koncesijske pogodbe se lahko začnejo dela. V Občini Duplek bodo energetsko prenovili osnovni šoli v Dupleku in Koreni ter podružnico Žitečka vas, v Občini Hajdina pa osnovno šolo in vrtec.

Projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, od tega naj bi 47,5 odstotka pokril zasebni partner, ostalo pa predstavljajo javni viri. Na občini pripade plačilo slabih pet odstotkov investicije.

Projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, slabo polovico bo financiral zasebni partner, drugo polovico Ministrstvo za infrastrutkuro, po 5% pa bosta zagotovili občini iz občinskega proračuna. (Foto: občina Duplek)

Zasebni partner bo izvedel energetsko obnovo objektov

Zasebnik pa bo slednje poplačal iz prihrankov, ki jih bo prinesla ta obnova. Koncesijsko obdobje se izteče po 15 letih, zatem bodo prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostali občinama. Zasebni partner bo v času trajanja koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Med predvidenimi posegi so obnova fasad, menjava stavbnega pohištva in streh, izvedba toplotne izolacije, vgradnja toplotnih črpalk, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in energetsko upravljanje objektov. Dela se bodo po dogovoru začela aprila, njihov zaključek pa je predviden do začetka nove kurilne sezone.

“Z izvedbo te investicije bo zagotovljeno višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov, obenem pa bomo s tem povečali energetsko učinkovitost objektov, uvedli obnovljive vire energije in posledično dosegli nižjo porabo energije,” je ob današnjem podpisu pogodbe dejal dupleški župan Horvat.

“To delamo za naše otroke, obenem s tem dosežemo prihranke za občino,” je dodal hajdinski župan Glažar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here