V nedeljo bo potekal referendum o vodah, predčasen glas je oddalo že več kot 80,000 ljudi, kar Stališče Ministrstva za okolje in prostor je ta, da zakon o vodah v vsakem primeru ščiti priobalni pas. Pomembno se torej ožajo možnosti posegov na priobalna zemljišča, ker je odpravljena možnost krčenja priobalnega pasu iz 15 na 0 metrov. To pa pomeni, da odslej zakon dopušča možnost posegov na priobalni pas zgolj za objekte javne rabe kot so rekreativne površine, otroška igrišča in podobno.

Nasprotniki zakona oz pobudniki referenduma pa so mnenja, da bo morebitno sprejetje novele zakona v pomoč zgolj premožnejšim državljanom, oz. da gre za t.i. privatizacijo vodnih virov. Na pristojnem ministrstvu pa odgovarjajo, da gre za stvar politikanstva oz. da so bili podpisniki zavedeni s strani predlagateljev referenduma

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak opozarja, da bi z zaustavitvijo veljavnosti zakona povzročili, da se finančna Sredstva za urejanje vodotokov in s tem večanjem poplavne varnosti in varnosti ljudi ne bodo mogla koristiti. Ob tem se bo nadaljevala dosedanja ureditev, ki dopušča širok manevrski prostor za gradnjo na najožjem priobalnem pasu, saj obstoječi zakon tega ni izrecno prepovedoval. Zaradi tega so bile v preteklosti sprejete številne uredbe, ki so dovoljevale gradnjo tudi na tem najbolj varovanem priobalnem pasu

Po mnenju Vizjaka so se aktivnosti v povezavi z Zakonom o vodah, katerega namen je zaščita voda in protipoplavna varnost, spolitizirale in da ne gre več niti za strokovno vprašanje niti za aktivnosti civilne družbe. Neposredno aktiviranje strank opozicije pri zbiranju podpisov pa kaže na to, da sta se zakon in pitna voda zlorabila v politično agitiranje.

Za konec so na ministrstvu za okolje in prostor še potrdili, da bodo slovenske reke, jezera in morje z novim zakonom o vodah dodatno zaščiteni, občinam pa bo olajšan dostop za vzdrževanje in urejanje vodotokov oz. priobalnih zemljišč ter postavitev nujno potrebne javne infrastrukture.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj