Te dni pa v Majšperku zaključujejo sanacijo mostu v kraju Stogovci. Gre za manjšo investicijo, ki je predpriprava na obseženo modernizacijo ceste Stogovci – Ptujska Gora. Pomembna pridobitev za občino pa so tudi nova parkirišča pri spodnjem delu pokopališča v Majšperku.

Predvidoma prvi teden v decembru bo končana sanacija mostu v kraju Stogovci. Sanacija zajema odstranitev asfaltne prevleke, zaščito armature, ojačitev podpornikov in kril mostu z železom in betonom.

Dodatno bodo razširili tudi vozišča za 1,2 metra, opravili tlakovanje pritokov in iztoka ter namestili nove mostne ograje. Dela bo izvajal občinski gradbinec, gre pa za predpripravo večje investicije, ki jo bodo izvedli v naslednjem letu.

Vrednost obnove mostu je 15.000 evrov. Investicija je v sklepni fazi, razen asfaltne prevleke, ki je planirana v spomladanskih mesecih prihodnjega leta.

Dodatno pa v teh dneh zaključujejo tudi večjo investicijo izgradnje novih parkirišč ob pokopališču. Slednje je bilo preozko in pogosto so zadnji deli vozil ovirali promet. Dostop do parkirišča je z dovozne poti, za dostop do pokopališča pa so urejene dvojne stopnice.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here